Basturegler

Användning

Medlem i föreningen måste alltid vara med när bastun nyttjas. Med medlem avses även sambo, make, maka samt barn boende på samma adress med ålder över 18 år.

 • Fredagar är det allmän bastu för både herrar och damer.
 • Sitt på din handduk i alla utrymmen för ökad hygien (om badbyxor inte används).
 • Töm kaminen på aska innan tändning vid behov. Inget annat än rent och torrt trä, eldningsblock samt tidningspapper får eldas i kaminen. Kemikalier är strängt förbjudet att använda i samband med eldning.
 • Enbart vatten får hällas på bastuaggregatet.
 • Ved för bastueldning tillhandahålles och nyckel till vedförrådet finns vid anslagstavlan i relaxen.

Bokning

Lördag till torsdag är bastun bokningsbar enligt bokningsschema. Notera att du måste göra en bokning innan du bastar dessa dagar. Bokningsschemat finns på Internet på adress http://www.bokat.se/resource.jsp?resourceId=17232368526528.

Vid bokning skall för- och efternamn uppges i fältet för namn. Om bokning görs av annan medlem än den som anges i medlemsregistret skall namn på medlem i medlemsregistret noteras i fältet för kommentar.

Man får enbart ha två bokade pass åt gången, dock inte på varandra följande tider. Om man vid bokat tillfälle välkomnar andra medlemmar som sällskap tänder man den gröna lampan utomhus.

 

Efter användning

 • Avsätt tid för städning innan bastutiden är slut så att nästa användare inte behöver vänta. Vid allmän bastu har de som nyttjat bastun ett gemensamt ansvar att städa.
 • Sopa samtliga golv innan ni lämnar lokalen. Ställ i ordning möblerna.
 • Torka av ytor, inklusive glasytor efter behov.
 • Inga flaskor eller burkar får lämnas i byggnaden.
 • Töm alltid vattenhinken (utomhus) då ni lämnar bastun.
 • Släck alla lampor, stäng av värmare och lås båda dörrarna. Kontrollera att vedförrådet är låst.

Ansvar

Den som har bokat bastun har totalt ansvar över sitt och sina gästers uppförande och även eventuellt uppkomna skador på bastun. Vid allmän bastu har närvarande medlemmar gemensamt ansvar över sitt och gästers uppförande och även eventuellt uppkomna skador på bastun.

Då regler inte följs eller förargligt beteende uppmärksammas från övriga i föreningen eller närboende kan styrelsen besluta om disciplinära åtgärder mot ansvarig medlem i enlighet med föreningens stadgar.

 

Comments