Bokning

Lördag till torsdag är bastun bokningsbar enligt bokningsschema. Notera att du måste göra en bokning innan du bastar dessa dagar. Bokningsschemat finns på Internet på adress http://www.bokat.se/resource.jsp?resourceId=17232368526528.

Vid bokning skall för- och efternamn uppges i fältet för namn. Om bokning görs av annan medlem än den som anges i medlemsregistret skall namn på medlem i medlemsregistret noteras i fältet för kommentar.

Man får enbart ha två bokade pass åt gången, dock inte på varandra följande tider. Om man vid bokat tillfälle välkomnar andra medlemmar som sällskap tänder man den gröna lampan utomhus.

Skulle det inte finnas några bokningsbara tider, maila ortjarn@gmail.com för att göra oss uppmärksamma på att vi behöver skapa bokningsmöjligheter för framtida veckor.

Comments