Styrelse

Föreningens styrelse består av:
Anders Carlsson, Ordförande
Karin Nilsson Sköld, Kassör
Björn Nordqvist, Sekreterare
Anders Jägard, Ledamot
Henrik Olausson, Ledamot

Du kontaktar styrelsen via mailadress   ortjarn@gmail.com

Valberedning är:
Janne Bornstein
Jan-Inge Forsberg

Comments